A ydych yn gwybod pwy sydd wedi achosi'r difrod hwn?

A ydych yn gwybod pwy sydd wedi achosi'r difrod hwn? Ar benwythnos dydd Sadwrn 11 a dydd Sul 12 Tachwedd, credir bod cerbydau 4x4 mawr wedi gyrru ar hyd yr argae a'r gronfa dd?r ger Heol Llangynidr, Glynebwy. Er mwyn gwneud hynny, mae'r gyrwyr wedi torri drwy gât ddiogelwch ac achosi difrod yr amcangyfrifir ei fod yn werth £25,000.

Byddai'r cerbydau hyn wedi bod yn weladwy o Ffordd Blaenau'r Cymoedd (yr A465).

Os gwelsoch unrhyw beth y penwythnos hwnnw, neu os ydych yn gwybod pwy oedd yn gyfrifol, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 161 15/11/17.