Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad a ddigwyddodd tua 7.48am ddydd Sadwrn 9 Medi 2017 yn y Siop Swyddfa Bost ar Sgwâr Crymlin yng Nghrymlyn.

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad a ddigwyddodd tua 7.48am ddydd Sadwrn 9 Medi 2017 yn y Siop Swyddfa Bost ar Sgwâr Crymlin yng Nghrymlyn. 

Aeth y troseddwr gwrywaidd i mewn i'r siop, yn arfog gyda phôl metel, ac ymosododd ef ar aelod o staff a chafodd dros £ 900 mewn arian parod ei ddwyn.

Mae’r troseddwr gwrywaidd  wedi cael ei ddisgrifio fel dyn gwyn, tua 25 mlwydd oed gyda chroen lliw olewydd. Roedd ef yn gwisgo côt lliw caci hir, gyda motiff gwyn neu liw golau ar y llewys uchaf ar y chwith a ffwr ar gwfl y got a oedd ar ei ben.

Hefyd, roedd ef yn gwisgo sbectol haul tywyll a bandana tywyll a oedd yn cuddio rhan isaf ei wyneb. Roedd y dyn yn cario sach glas golau ysgafn gyda strap a oedd yn mynd dros ei ysgwydd, gyda motiff gwyn ar y blaen, o bosibl tic NIKE.

Os oedd unrhyw un yn dyst i’r digwyddiad neu os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 114 9/9/17 neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.