Ydych chi'n gyfarwydd ag unrhyw un o'r eitemau hyn?

Ydych chi'n gyfarwydd ag unrhyw un o'r eitemau hyn? 

Mae swyddogion wedi adennill yr eitemau hyn a gafodd eu dwyn o gerbyd VW melyn a oedd wedi parcio ar Two Locks Road yng Nghwmbrân ddydd Mawrth 5 Medi 2017.

Os ydych chi'n gyfarwydd ag unrhyw un o'r eitemau hyn neu os credwch y gallent yn perthyn i chi, ffoniwch 101.