Marc_Jenkins.JPG

Marc Jenkins

Age: 42

Address: Caerphilly/Caerffili

Conviction: Burglary/Bwrgleriaeth

Sentence: 4 years/ 4 blynedd

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Marc Jenkins was arrested on suspicion of burglary on Thursday 1st June 2017, after he was located inside a large industrial unit in Aberbargoed. Substantial damage, costing more than £371k was caused to the industrial unit when the offender forced entry through a secure door and damaged power generators in order to steal copper piping. The unit was flooded when the piping was removed. On Monday 4th September 2017 Marc appeared in Cardiff Crown Court and was sentenced to 4 years imprisonment./ Cafodd Marc Jenkins ei arestio ar amheuaeth o fwrgleriaeth ddydd Iau, 1 Mehefin 2017, ar ôl iddo gael ei leoli y tu mewn i uned ddiwydiannol fawr yn Aberbargoed. Mae difrod sylweddol sy’n costio mwy na £371m wedi cael ei achosi i'r uned ddiwydiannol pan aeth y troseddwr drwy dorri’r drws diogel. Torrodd y troseddwr generaduron p?er er mwyn dwyn pibellau copr. O ganlyniad, roedd llifogydd yn yr uned wrth i’r pibellau gael eu dwyn. Ddydd Llun 4 Medi 2017 ymddangosodd Marc yn Llys y Goron Caerdydd a chafodd ei ddedfrydu i 4 blynedd o garchar.

Back to list