Apêl yn dilyn achos o gynnau tân yn fwriadol yng Nglynebwy

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn achos o gynnau tân yn fwriadol yn y parc yng nghefn Stryd Pennant yng Nglynebwy. Cafodd y tân ei gynnau mewn bin sbwriel yn wreiddiol ac achoswyd difrod i'r llawr yn y parc.
 
Digwyddodd hyn tua 8.15pm ddydd Mawrth 14 Tachwedd 2017.
 
Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y digwyddiad, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 472 14/11/17 neu cysylltwch â Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.