Allwch chi helpu?

Allwch chi helpu? Ar 13 Tachwedd, gyrrodd car i mewn i ddrws rholio ar Ystad Ddiwydiannol Pant-teg mewn ymgais i fynd i mewn. 

Tua 5.50pm, gweithredwyd larwm yr eiddo. Cyrhaeddodd staff ac roedd y drws rholio wedi'i dolcio ac oddi ar ei rigolau. Ar ôl gwylio'r lluniau teledu cylch cyfyng, gellir gweld cerbyd ystad Volvo lliw arian yn gyrru i mewn i'r drws rholio. Ceisiodd y ddau ddyn a oedd yn y cerbyd fynd i mewn i'r adeilad cyn i'r larwm gael ei weithredu a gwnaethant yrru ymaith. 

Mae swyddogion yn ymchwilio a hoffent siarad â'r dynion a ddangosir gan y credir y gallant helpu gyda'n hymholiadau.

Os gallwch helpu gydag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn neu'r rhai sy'n gyfrifol, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 261 14/11/17.