Achos o Ddwyn Fan Volkswagen Transporter Gwyn yng Ngorsaf Betrol Maesycwmmer

Mae swyddogion yn ymchwilio i achos o ddwyn fan Volkswagen Transporter Gwyn o orsaf betrol Maesycwmmer am tua 12pm ddydd Gwener 17 Tachwedd. Gwnaeth y cerbyd wrthdaro ag wyth cerbyd a oedd yn ciwio ar yr A469 ger y gwaith ar y ffordd ar gylchfan y Cedar Tree cyn cael ei adael yno. Gwnaeth y troseddwr redeg i ffwrdd ac mae ymholiadau'n mynd rhagddynt er mwyn dod o hyd iddo.
 
Hoffai swyddogion siarad â'r dyn hwn gan eu bod yn credu y gallai helpu gyda'n hymholiadau.
 
Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 177 17/11/17.